Sino tayo

Ang aming website address ay: https://rebuiltchelseapto.com/staging.

Anong personal na data ang kinokolekta namin at bakit namin ito kinokolekta

Mga Cookie

Kung nag iwan ka ng komento sa aming site maaari kang mag opt in sa pag save ng iyong pangalan, email address at website sa cookies. Ang mga ito ay para sa iyong kaginhawahan upang hindi mo na kailangang punan muli ang iyong mga detalye kapag nag iwan ka ng isa pang komento. Ang mga cookies na ito ay tatagal ng isang taon.

Naka embed na nilalaman mula sa iba pang mga website

Ang mga artikulo sa site na ito ay maaaring magsama ng naka embed na nilalaman (e.g. mga video, mga imahe, mga artikulo, atbp.). Ang naka embed na nilalaman mula sa iba pang mga website ay kumikilos sa eksaktong parehong paraan na parang binisita ng bisita ang iba pang website.

Ang mga website na ito ay maaaring mangolekta ng data tungkol sa iyo, gumamit ng cookies, Mag-embed ng karagdagang pagsubaybay sa third party, at subaybayan ang iyong pakikipag ugnayan sa naka embed na nilalaman na iyon, kabilang ang pagsubaybay sa iyong pakikipag ugnayan sa naka embed na nilalaman kung mayroon kang isang account at naka log in sa website na iyon.

Ano ang mga karapatan mo sa iyong data

Maaari kang humiling na burahin namin ang anumang personal na data na hawak namin tungkol sa iyo. Hindi kasama dito ang anumang data na obligado naming panatilihin para sa administratibo, legal na, o mga layunin sa seguridad.

Disclaimer ng ProGear at Transmission